Light Up


Translate this site.

Light Up (Akari) е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Light Up се играе на правоъгълна решетка. Решетката има черни и бели квадратчета. Целта е да се поставят крушки, така че всички бели квадратчета да са осветени. Едно квадратче е осветено от крушка ако се намерат на един и същи ред или колона и ако между тях няма черни квадратчета. Не е позволено две крушки да се осветяват една друга.
Някои от черните квадратчета имат цифри. Цифра в дадено квадратче означава точно колко крушки трябва да се поставят в съседство с квадратчето (хоризонтално и вертикално).
С десния бутон можете да поставяте кръстчета.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Light Up


7x7 Light Up Лесен | 7x7 Light Up Среден | 7x7 Light Up Труден | 10x10 Light Up Лесен | 10x10 Light Up Среден | 10x10 Light Up Труден | 14x14 Light Up Лесен | 14x14 Light Up Среден | 14x14 Light Up Труден | 25x25 Light Up Лесен | 25x25 Light Up Среден | 25x25 Light Up Труден

Този месец
1.mtanzer
95
00:04.60
2.TashiroMiraki
83
00:05.47
3.NickC
81
00:10.60
4.tufelix36700:10.91
5.sfumato
113
00:11.39
6.stoopid00:12.31
7.TomGuo
59
00:16.05
8.Pomphuus00:17.71
9.frogs
61
00:17.76
10.batiko00:18.16
11.finspac
47
00:20.11
12.Jacob4Jesus
24
00:28.10
13.jgl2832
11
00:34.62
14.Goochelaar
63
00:34.89
15.qobi
95
00:35.28
16.Atti#9884
4
00:36.29
17.IceRune
19
00:36.51
18.Beljuun01:37.44
19.zisezhuya
4
01:42.98
20.Ryuhi01:51.44
Тази седмица
1.tufelix36700:12.43
2.NickC
81
00:13.89
3.TomGuo
59
00:18.14
4.batiko00:18.16
5.Pomphuus00:24.32
6.Jacob4Jesus
24
00:28.10
7.Goochelaar
63
00:34.89
8.qobi
95
00:35.28
9.Atti#9884
4
00:36.29
10.Beljuun01:37.44
11.raman03:04.42
12.--- празно -----:--
13.--- празно -----:--
14.--- празно -----:--
15.--- празно -----:--
16.--- празно -----:--
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
Днес
1.--- празно -----:--
2.--- празно -----:--
3.--- празно -----:--
4.--- празно -----:--
5.--- празно -----:--
6.--- празно -----:--
7.--- празно -----:--
8.--- празно -----:--
9.--- празно -----:--
10.--- празно -----:--
11.--- празно -----:--
12.--- празно -----:--
13.--- празно -----:--
14.--- празно -----:--
15.--- празно -----:--
16.--- празно -----:--
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
MO3
1.mtanzer
95
00:08.64
2.TashiroMiraki
83
00:09.36
3.sfumato
113
00:11.90
4.million
48
00:12.35
5.Fastfaxer
92
00:15.94
6.HotSloppyFish
48
00:17.32
7.Ramasp
111
00:17.41
8.NickC
81
00:17.82
9.Arok
52
00:18.82
10.Delabranche
47
00:19.61
AO5
1.mtanzer
95
00:09.81
2.TashiroMiraki
83
00:14.15
3.million
48
00:14.24
4.sfumato
113
00:15.32
5.NickC
81
00:17.83
6.HotSloppyFish
48
00:18.94
7.Ramasp
111
00:19.27
8.Fastfaxer
92
00:19.73
9.Oryn
54
00:20.96
10.Delabranche
47
00:21.81
AO12
1.mtanzer
95
00:11.16
2.Ramasp
111
00:21.47
3.Fastfaxer
92
00:22.80
4.million
48
00:24.02
5.Delabranche
47
00:29.40
6.Arok
52
00:34.38
7.AnthonyL
39
00:36.39
8.jeffafa
81
00:37.93
9.frogs
61
00:41.46
10.kimbo1971
60
00:44.93
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.--- празно -----:--
3.--- празно -----:--

* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена.
AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.


Намери позицията си в

Име:


Още логически пъзели:  hide show

2021-11-30 10:17:27

bg.puzzle-light-up.com
Премахни рекламите