Light Up


Translate this site.

Light Up (Akari) е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости.Light Up се играе на правоъгълна решетка. Решетката има черни и бели квадратчета. Целта е да се поставят крушки, така че всички бели квадратчета да са осветени. Едно квадратче е осветено от крушка ако се намерат на един и същи ред или колона и ако между тях няма черни квадратчета. Не е позволено две крушки да се осветяват една друга.
Някои от черните квадратчета имат цифри. Цифра в дадено квадратче означава точно колко крушки трябва да се поставят в съседство с квадратчето (хоризонтално и вертикално).
С десния бутон можете да поставяте кръстчета.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Light Up


7x7 Лесен Light Up | 7x7 Среден Light Up | 7x7 Труден Light Up | 10x10 Лесен Light Up | 10x10 Среден Light Up | 10x10 Труден Light Up | 14x14 Лесен Light Up | 14x14 Среден Light Up | 14x14 Труден Light Up | 25x25 Лесен Light Up | 25x25 Среден Light Up | 25x25 Труден Light Up

Този месец
1. Oryn
147
00:06.19
2. mmyama
53
00:06.26
3. SilverHawk
177
00:07.87
4. Noooo-dle
47
00:09.99
5. Kimseunghyeon 00:10.50
6. Dorice
211
00:11.93
7. GoldChoco36
105
00:12.89
8. qobi
193
00:13.02
9. Ilbibi
35
00:14.86
10. xnh0x
121
00:15.22
11. Gooboi
25
00:15.61
12. LesAM 00:15.72
13. noliai
155
00:17.50
14. Chi Lam Fung
17
00:18.06
15. Veztanaka
6
00:18.29
16. waggonra 00:23.16
17. EG0hun 00:25.22
18. CapitanCaguama 00:25.42
19. WYJ
8
00:27.08
20. Dicko-san
96
00:27.59
Тази седмица
1. mmyama
53
00:07.44
2. SilverHawk
177
00:07.87
3. Kimseunghyeon 00:10.83
4. Dorice
211
00:11.93
5. qobi
193
00:13.80
6. xnh0x
121
00:15.22
7. waggonra 00:23.16
8. noliai
155
00:26.86
9. WYJ
8
00:27.08
10. bwangarang
30
00:28.78
11. guernica 00:29.36
12. CapitanCaguama 00:31.52
13. Solander
44
00:34.43
14. EG0hun 00:42.38
15. Rygs192
9
01:11.98
16. Efran
42
03:19.12
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
Днес
1. mmyama
53
00:09.91
2. Kimseunghyeon 00:10.83
3. Dorice
211
00:11.93
4.--- празно -----:--
5.--- празно -----:--
6.--- празно -----:--
7.--- празно -----:--
8.--- празно -----:--
9.--- празно -----:--
10.--- празно -----:--
11.--- празно -----:--
12.--- празно -----:--
13.--- празно -----:--
14.--- празно -----:--
15.--- празно -----:--
16.--- празно -----:--
17.--- празно -----:--
18.--- празно -----:--
19.--- празно -----:--
20.--- празно -----:--
MO3
1. numbrr
241
00:06.66
2. mtanzer
140
00:06.82
3. sfumato
164
00:06.86
4. jaybrainer
189
00:07.06
5. Oryn
147
00:07.13
6. TashiroMiraki
195
00:07.30
7. Arok
98
00:07.42
8. Douglas Shamlin Jr.
604
00:08.36
9. 2015YINJ02
140
00:08.44
10. qqwref
259
00:08.57
AO5
1. numbrr
241
00:06.84
2. mtanzer
140
00:07.17
3. sfumato
164
00:07.60
4. Oryn
147
00:08.02
5. TashiroMiraki
195
00:08.17
6. Arok
98
00:08.35
7. qqwref
259
00:08.60
8. 2015YINJ02
140
00:08.69
9. Nick
217
00:08.94
10. jaybrainer
189
00:09.14
AO12
1. numbrr
241
00:08.56
2. TashiroMiraki
195
00:08.76
3. mtanzer
140
00:09.04
4. Oryn
147
00:09.48
5. sfumato
164
00:09.69
6. qqwref
259
00:10.55
7. Arok
98
00:10.68
8. jaybrainer
189
00:11.03
9. summernight
156
00:11.67
10. Nick
217
00:11.88
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
20
00:00.009
2.--- празно -----:--
3.--- празно -----:--

* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена.
AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат.
Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.


Намери позицията си в

Име:


Още логически пъзели:  hideshow

2024-05-27 13:46:27

bg.puzzle-light-up.com
Премахни рекламите