Light Up


Translate this site.

Light Up (Akari) е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Light Up се играе на правоъгълна решетка. Решетката има черни и бели квадратчета. Целта е да се поставят крушки, така че всички бели квадратчета да са осветени. Едно квадратче е осветено от крушка ако се намерат на един и същи ред или колона и ако между тях няма черни квадратчета. Не е позволено две крушки да се осветяват една друга.
Някои от черните квадратчета имат цифри. Цифра в дадено квадратче означава точно колко крушки трябва да се поставят в съседство с квадратчето (хоризонтално и вертикално).
С десния бутон можете да поставяте кръстчета.

Видео учител
Скрий правилата
Light Up
Размер:7x7 Light Up Лесен ID: 1,473,658
7x7 Light Up Лесен ID: 9,779,549
7x7 Light Up Лесен ID: 7,894,892
7x7 Light Up Лесен ID: 9,843,539
7x7 Light Up Лесен ID: 4,982,498
7x7 Light Up Лесен ID: 728,438
7x7 Light Up Лесен ID: 5,249,162
7x7 Light Up Лесен ID: 6,856,157
7x7 Light Up Лесен ID: 5,433,572
7x7 Light Up Лесен ID: 3,000,037
7x7 Light Up Лесен ID: 975,367
7x7 Light Up Лесен ID: 160,060
7x7 Light Up Лесен ID: 5,938,822
7x7 Light Up Лесен ID: 1,023,424
7x7 Light Up Лесен ID: 3,087,483
7x7 Light Up Лесен ID: 6,205,511
7x7 Light Up Лесен ID: 1,002,482
7x7 Light Up Лесен ID: 347,805
7x7 Light Up Лесен ID: 3,003,946
7x7 Light Up Лесен ID: 3,338,806

Още логически пъзели:

bg.puzzle-light-up.com
Disable Side Ad & Rotation