Light Up


Translate this site.

Light Up (Akari) е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Light Up се играе на правоъгълна решетка. Решетката има черни и бели квадратчета. Целта е да се поставят крушки, така че всички бели квадратчета да са осветени. Едно квадратче е осветено от крушка ако се намерат на един и същи ред или колона и ако между тях няма черни квадратчета. Не е позволено две крушки да се осветяват една друга.
Някои от черните квадратчета имат цифри. Цифра в дадено квадратче означава точно колко крушки трябва да се поставят в съседство с квадратчето (хоризонтално и вертикално).
С десния бутон можете да поставяте кръстчета.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Light Up
Размер:7x7 Лесен Light Up ID: 4,664,631
7x7 Лесен Light Up ID: 4,472,488
7x7 Лесен Light Up ID: 558,561
7x7 Лесен Light Up ID: 8,144,913
7x7 Лесен Light Up ID: 4,048,844
7x7 Лесен Light Up ID: 1,317,398
7x7 Лесен Light Up ID: 206,238
7x7 Лесен Light Up ID: 6,024,649
7x7 Лесен Light Up ID: 3,088,125
7x7 Лесен Light Up ID: 8,334,406
7x7 Лесен Light Up ID: 2,499,357
7x7 Лесен Light Up ID: 9,599,695
7x7 Лесен Light Up ID: 3,032,662
7x7 Лесен Light Up ID: 2,549,969
7x7 Лесен Light Up ID: 1,364,187
7x7 Лесен Light Up ID: 9,760,400
7x7 Лесен Light Up ID: 5,012,592
7x7 Лесен Light Up ID: 7,173,773
7x7 Лесен Light Up ID: 4,913,677
7x7 Лесен Light Up ID: 7,839,866

Още логически пъзели:  hide show

2023-02-06 13:50:43

bg.puzzle-light-up.com
Премахни рекламите