Light Up


Translate this site.

Light Up (Akari) е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Light Up се играе на правоъгълна решетка. Решетката има черни и бели квадратчета. Целта е да се поставят крушки, така че всички бели квадратчета да са осветени. Едно квадратче е осветено от крушка ако се намерат на един и същи ред или колона и ако между тях няма черни квадратчета. Не е позволено две крушки да се осветяват една друга.
Някои от черните квадратчета имат цифри. Цифра в дадено квадратче означава точно колко крушки трябва да се поставят в съседство с квадратчето (хоризонтално и вертикално).
С десния бутон можете да поставяте кръстчета.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Light Up
Размер:7x7 Light Up Лесен ID: 232,629
7x7 Light Up Лесен ID: 789,145
7x7 Light Up Лесен ID: 393,551
7x7 Light Up Лесен ID: 9,163,628
7x7 Light Up Лесен ID: 3,455,121
7x7 Light Up Лесен ID: 2,443,972
7x7 Light Up Лесен ID: 2,766,901
7x7 Light Up Лесен ID: 8,202,255
7x7 Light Up Лесен ID: 5,291,043
7x7 Light Up Лесен ID: 826,594
7x7 Light Up Лесен ID: 9,371,754
7x7 Light Up Лесен ID: 827,842
7x7 Light Up Лесен ID: 136,507
7x7 Light Up Лесен ID: 3,014,045
7x7 Light Up Лесен ID: 8,931,352
7x7 Light Up Лесен ID: 7,426,462
7x7 Light Up Лесен ID: 8,620,002
7x7 Light Up Лесен ID: 619,742
7x7 Light Up Лесен ID: 6,800,341
7x7 Light Up Лесен ID: 9,826,879

Още логически пъзели:

bg.puzzle-light-up.com
Disable Side Ad & Rotation