Light Up


Translate this site.

Light Up (Akari) е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Light Up се играе на правоъгълна решетка. Решетката има черни и бели квадратчета. Целта е да се поставят крушки, така че всички бели квадратчета да са осветени. Едно квадратче е осветено от крушка ако се намерат на един и същи ред или колона и ако между тях няма черни квадратчета. Не е позволено две крушки да се осветяват една друга.
Някои от черните квадратчета имат цифри. Цифра в дадено квадратче означава точно колко крушки трябва да се поставят в съседство с квадратчето (хоризонтално и вертикално).
С десния бутон можете да поставяте кръстчета.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Light Up
Размер:7x7 Лесен Light Up ID: 3,505,234
7x7 Лесен Light Up ID: 947,669
7x7 Лесен Light Up ID: 6,737,953
7x7 Лесен Light Up ID: 7,640,980
7x7 Лесен Light Up ID: 608,971
7x7 Лесен Light Up ID: 722,081
7x7 Лесен Light Up ID: 2,011,699
7x7 Лесен Light Up ID: 3,017,426
7x7 Лесен Light Up ID: 9,673,184
7x7 Лесен Light Up ID: 4,862,446
7x7 Лесен Light Up ID: 1,721,211
7x7 Лесен Light Up ID: 937,422
7x7 Лесен Light Up ID: 66,274
7x7 Лесен Light Up ID: 8,945,778
7x7 Лесен Light Up ID: 4,387,186
7x7 Лесен Light Up ID: 2,777,817
7x7 Лесен Light Up ID: 7,136,187
7x7 Лесен Light Up ID: 6,343,730
7x7 Лесен Light Up ID: 616,091
7x7 Лесен Light Up ID: 9,535,066

Още логически пъзели:  hide show

2024-04-25 08:52:56

bg.puzzle-light-up.com
Премахни рекламите