Light Up


Translate this site.

Light Up (Akari) е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Light Up се играе на правоъгълна решетка. Решетката има черни и бели квадратчета. Целта е да се поставят крушки, така че всички бели квадратчета да са осветени. Едно квадратче е осветено от крушка ако се намерат на един и същи ред или колона и ако между тях няма черни квадратчета. Не е позволено две крушки да се осветяват една друга.
Някои от черните квадратчета имат цифри. Цифра в дадено квадратче означава точно колко крушки трябва да се поставят в съседство с квадратчето (хоризонтално и вертикално).
С десния бутон можете да поставяте кръстчета.

Видео учител
Скрий правилата
Light Up
Размер:7x7 Light Up Лесен ID: 1,435,829
7x7 Light Up Лесен ID: 8,902,866
7x7 Light Up Лесен ID: 4,922,328
7x7 Light Up Лесен ID: 4,714,345
7x7 Light Up Лесен ID: 2,915,261
7x7 Light Up Лесен ID: 748,356
7x7 Light Up Лесен ID: 5,425,983
7x7 Light Up Лесен ID: 4,405,676
7x7 Light Up Лесен ID: 285,876
7x7 Light Up Лесен ID: 7,361,458
7x7 Light Up Лесен ID: 5,698,025
7x7 Light Up Лесен ID: 12,039
7x7 Light Up Лесен ID: 1,651,065
7x7 Light Up Лесен ID: 4,998,645
7x7 Light Up Лесен ID: 1,668,275
7x7 Light Up Лесен ID: 8,436,011
7x7 Light Up Лесен ID: 212,669
7x7 Light Up Лесен ID: 4,572,383
7x7 Light Up Лесен ID: 1,994,585
7x7 Light Up Лесен ID: 7,799,388

Още логически пъзели:

bg.puzzle-light-up.com
Disable Side Ad & Rotation