Light Up


Translate this site.

Light Up (Akari) е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Light Up се играе на правоъгълна решетка. Решетката има черни и бели квадратчета. Целта е да се поставят крушки, така че всички бели квадратчета да са осветени. Едно квадратче е осветено от крушка ако се намерат на един и същи ред или колона и ако между тях няма черни квадратчета. Не е позволено две крушки да се осветяват една друга.
Някои от черните квадратчета имат цифри. Цифра в дадено квадратче означава точно колко крушки трябва да се поставят в съседство с квадратчето (хоризонтално и вертикално).
С десния бутон можете да поставяте кръстчета.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Light Up
Размер:7x7 Light Up Лесен ID: 7,868,179
7x7 Light Up Лесен ID: 3,021,220
7x7 Light Up Лесен ID: 61,496
7x7 Light Up Лесен ID: 7,292,001
7x7 Light Up Лесен ID: 7,174,029
7x7 Light Up Лесен ID: 5,717,302
7x7 Light Up Лесен ID: 1,819,951
7x7 Light Up Лесен ID: 301,630
7x7 Light Up Лесен ID: 3,808,501
7x7 Light Up Лесен ID: 2,658,751
7x7 Light Up Лесен ID: 6,567,259
7x7 Light Up Лесен ID: 5,480,510
7x7 Light Up Лесен ID: 6,832,748
7x7 Light Up Лесен ID: 896,643
7x7 Light Up Лесен ID: 9,097,535
7x7 Light Up Лесен ID: 208,986
7x7 Light Up Лесен ID: 4,055,516
7x7 Light Up Лесен ID: 6,514,077
7x7 Light Up Лесен ID: 1,206,484
7x7 Light Up Лесен ID: 8,586,599

Още логически пъзели:  hide show

2021-10-17 10:51:49

bg.puzzle-light-up.com
Премахни рекламите