Light Up


Translate this site.

Light Up е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Light Up се играе на правоъгълна решетка. Решетката има черни и бели квадратчета. Целта е да се поставят крушки, така че всички бели квадратчета да са осветени. Едно квадратче е осветено от крушка ако се намерат на един и същи ред или колона и ако между тях няма черни квадратчета. Не е позволено две крушки да се осветяват една друга.
Някои от черните квадратчета имат цифри. Цифра в дадено квадратче означава точно колко крушки трябва да се поставят в съседство с квадратчето (хоризонтално и вертикално).
С десния бутон можете да поставяте кръстчета.

Вашето мнение | Избери пъзел | Често задавани въпроси

Масов (С)принт

Залата на славата | Join us at Facebook

Privacy Policy | LinksDisable Advert

Light Up

7x7 Light Up Лесен ID: 6,636,074Още логически пъзели:

bg.puzzle-light-up.com

Disable Advert